Logo One Planet
Kinderrechten
Kinderrechten

Kinderrechten (vanaf januari 2023)

Waar heb jij recht op?

Museumles Primair onderwijs Groep 7 en 8 Burgerschap en Wereldoriëntatie

Het Kinderrechtenverdrag is er voor alle kinderen op de wereld, ook voor jou dus. Weet jij wat jouw rechten zijn? En waarom we speciale kinderrechten nodig hebben?

Na een korte introductie ge je meteen aan de slag. Tijdens een puzzelspel proberen jullie in kleine groepjes tien kinderrechten compleet te maken. Je moet hierbij goed met elkaar overleggen: welke beelden, teksten en voorwerpen horen bij welk kinderrecht? Na afloop worden er een aantal kinderrechten met bijzondere voorwerpen uit het museum uitgelicht.

Vervolgens worden er twee actuele casussen behandeld waarin de rechten van kinderen centraal staan. Je bedenkt in groepjes welke kinderrechten daarbij horen en jullie moeten natuurlijk ook je keuze beargumenteren. 

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel. 

Lesdoel

Je krijgt inzicht in de kinderrechten en begrijpt dat deze voor alle kinderen tot 18 jaar gelden. Je leert je een mening vormen over kinderrechten aan de hand van concrete situaties.

Kerndoelen

Kerndoel 35

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving

De leerlingen leren zich verantwoordelijk te gedragen in sociaal opzicht, als consument.

Kerndoel 36

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving.

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger.

Kerndoel 37

Oriëntatie op jezelf en de wereld > mens en samenleving.

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.