Logo One Planet
De maquette van de Rijn in de tentoonstellingszaal
De maquette van de Rijn in de tentoonstellingszaal

Hoogland / Laagland

Tentoonstelling | 23 mei 2017 - 31 maart 2024

Hoogland / Laagland

Geologische processen die zich aan het aardoppervlak afspelen, staan centraal in deze expositiezaal.

Hoe het landschap is veranderd door verwering en erosie is te zien in een riviermaquette van de Rijn. Daarnaast worden ook zwerfstenen en fossielen van Pleistocene zoogdieren, een overzicht van het Kwartair en een landschappenkaart van Nederland getoond.